Výročí a události - květen


2.5
  května 1935 začalo československé četnictvo využívat veřejný rozhlas k relacím, ve kterých přenášelo informace potřebné pro výkon  pátrací služby.

2.5
 
téhož dne v květnu, avšak v roce 1990 byla na 28. společné schůzi Federálního shromáždění během dvou hodin provedena novelizace trestního zákon a trestního řádu a zároveň zrušen trest smrti. V průběhu těchto dvou hodin poslanci také odhlasovali několik jiných, s trestem smrti nesouvisejících  zákonů. Jde  zřejmě o nejkratší rozhodnutí na světě ohledně trestu smrti, přestože den předtím (1.5.) bylo v Praze zavražděno a pohlavně zneužito 7 měsíční děvčátko a ve slovenském Hlohovci zavražděno děvčátko ve věku 7 let. 

9.5
 
května 1923 vydalo ministerstvo vnitra směrnici pro používání policejních psů ve službě. Pro používání služebních psů byla ve směrnici stanovena zásada, že časový úsek mezi vznikem stopy a nasazením psa neměl být větší než 50 hodin a stopy měly být ochráněny před znehodnocením "zvědavci". 

11.
 
května 1960 byl při odvážné akci agentů Mossad v Buenos Aires zadržen válečný zločinec Adolf Eichmann. O rok později byl postaven před izraelský soud, odsouzen k trestu smrti a 31. května 1962 oběšen ve věznici v Ramble. 

Adolf Eichmann před izraelským soudem

13.
 
května 1981 odpoledne byl na náměstí svatého Petra v Římě spáchán pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. Turecký atentátník Mehmed Ali Agca  - člen teroristické organizace "Šedí vlci" se pokusil papeže zastřelit. Po 19 letech - v úterý 13. května 2000 mu byla italským prezidentem Ciampim udělena milost. Po transportu do Turecka byl opět umístěn do věznice, neboť musí dokončit trest za vraždu novináře z roku 1979. Papež Jan Pavel II. zemřel 2.dubna 2005. Atentátník se chtěl pohřbu papeže osobně zúčastnit. Turecká vláda však jeho žádost o krátkodobé propuštění z věznice zamítla.

Papež s mužem, který se ho pokusil zavraždit 
Mehmed Ali Agca v roce 2000

21.
 
května 1946 se konala poslední veřejná poprava na území tehdejší Československé republiky. Ten den byl v Praze na Pankráci popraven válečný zločinec Karl Hermann Frank. 

21.
 
května 1991 byl spáchán atentát na předsedu Indického národního kongresu a bývalého ministerského předsedy indické vlády Rádžíva Gándhího. Celkem 26 osob bylo z atentátu usvědčeno, odsouzeno a také v roce 1998 popraveno. Rukou atentátníka zemřela také jeho matka Indíra Gándhíová.

23.
 
května 1873 byl schválen a 30. června téhož roku vyhlášen nový trestní řád pro Čechy a Moravu. 

23.
 
23. května 1992 byl v blízkost italského Palerma zabitvýbušninou o váze 1 tuny italský prokurátor a pozdějšísoudce dr. Giovanni Falcone. V roce 1989 se stal generálním ředitelem oddělení pro trestní záležitosti na ministerstvu spravedlnosti v Římě. Z titulu své funkce nebojácně, usilovně a nekompromisně vyšetřoval a odhaloval činnost italských mafií. 


Dr. Giovanni Falcone


24.
 
května 1934 byli v Severní Louisianě při akci agentů americké FBI zastřeleni Bonnie Parkerová a Clyde Barow.J ejich životní příběh lemovaný brutálními vraždami a bankovními loupežemi zromantizoval film s názvem Bonnie a Clyde, který v roce 1967 natočil režisér Arthur Penn s Faye Dunawayovou a Warrenem Beattym v hlavních rolích. Snímek byl nominován na Oscara v devíti kategoriích a ve dvou cenu také obdržel. 

Skuteční a nebezpeční zločinci Bony & Clyde a jejich filmoví představitelé

24.
 
května 1885 byl vydán zákon pro české země, který umožňoval zřizování donucovacích pracoven a polepšoven pro mladistvé. Přitom zákon umožňoval zřizovat i polepšovny soukromé. Zákon zároveň určoval,  které osoby mohou být v těchto zařízeních drženy. 

25.
 
května 1829 byl anglickým parlamentem schválen návrh ministra vnitra Roberta Peela o policejní reformě. Tak byl dán základ ke vzniku Metropolitní policie. Svou činnost zahájila 7. prosince 1829. V ten den vyrazilo do londýnských ulic poprvé přes 1.000 jednotně oblečených policistů. 

26.
 
května 1903 v Chebu popraven číšník Antonín Fišer z Nouzova u Rakovníka, který se svým přítelem Vojtěchem spáchal v osamělé lesní restauraci u Karlových Var loupežnou vraždu na hostinském Albertu Honischovi. Byla to poslední poprava v Čechách a na Moravě za existence rakousko - uherské monarchie. 

28.
 
května 1961 vyšel v londýnských novinách The Observera v pařížském deníku Le Monde článek britského právníka Petera Benensona, ve kterém vyzval všechny lidi, aby začali usilovat o propuštění vězňů, kteří byli odsouzeni pro politické přesvědčení. Oba články daly podnět ke vzniku mezinárodní nevládní organizace Amnesty International. 

30.
 
května 1914 se narodil Marek Jiří, vl. jm. Josef Jiří Puchwein, český prozaik. Autor sociálně psychologických románů s náměty z 2. světové války (Muži jdou v tmě, Vesnice pod zemí), později budovatelské prózy. Popularitu získal kriminálními povídkami (Panoptikum  starých kriminálních příběhů,  Panoptikum hříšných lidí, Panoptikum Města pražského). Typ malého českého člověka zachytil v románu Můj strýc Odysseus. Psal dobrodružné příběhy a pohádky pro děti (Veselé pohádky vzhůru nohama). Autor filmových (Partie krásného dragouna) a televizních scénářů (Hříšní lidé Města pražského) a rozhlasových her. Zemřel 10. 12. 1994.

(C) JUDr. Miloslav Jedlička
menu
leden
únor
březen
duben
květen
červen