Muzeum zločinu

Důležité upozornění!Mnohé exponáty Muzea zločinu obsahují autentické fotografie z míst trestných činů, včetně fotografií obětí, které působí otřesně. Proto není doporučeno vstupovat do muzea osobám mladším 18 let a osobám citlivým na násilí a brutalitu.

Správce muzea se zároveň omlouvá všem příbuzným obětí zločinů, jejichž osudové příběhy jsou v muzeu vystaveny. Bez těchto příběhů však nelze poukázat na krutou a nebezpečnou podstatu zločinu, která se může kdykoliv dotknout každého návštěvníka tohoto muzea.

Brutalita a násilí mi vadí. Chci odtud pryč !

Právní upozornění

Veškeré materiály uveřejněné na těchto stránkách byly vytvořeny pro výuku mladých policistů a v žádném případě nejsou určeny pro komerční využití. Jakékoliv kopírování obrázků, fotografií a textů bez souhlasu autora stránek bude považováno jako porušování autorských práv ve smyslu trestního zákoníku, případně jiných právních norem vztahujících se k autorskému zákonu.

Z důvodů bezostyšného vykrádání fotografií z Muzea zločinu redaktory časopisu KRIMI-REVUE PhDr. Luďkem Příhodou, Martinem Skýpalem, Evou Peňázovou (viz Muzeum zločinu - Zločinecké cejchy a znamení) a obrazovým redaktorem BcA. Jaroslavem Karfusem byly fotografie označeny textem "www.kriminalistika.eu". Jen v srpnovém čísle tohoto časopisu z roku 2011 bylo totiž uveřejněno celkem 27 fotografií z Muzea zločinu.

Další redakcí, která vykrádá obrazové materiály je i časopis "Týden" a to přímo pod dohledem výkonného ředitele Daniela Köppla. Stalo se tak v 37 čísle, které vyšlo 5. září 2016. Autoři článku "Nejznámější vrazi české historie", pod kterým jsou podepsaní Ondřej Frej, Jakub Kvasnička a David Jaroš, vykradli celkem 8 fotografií z muzea zločinu. Navíc jednu fotografii s popiskem Martin Lecián, přiřadili pod portrét muže, který neměl z Martinem Leciánem zhola nic společného. Na kritiku těchto praktik, zaslanou doporučeným dopisem přímo výkonnému řediteli vůbec neopověděl. Důvěra čtenáře je mu zřejmě absolutně cizí. Nedivme se proto, že diletanský přístup některých stupidních novinářů a jejich přímých vedoucích může ze čtenáře udělat totéž - z normálního myslícího člověka stupidního diletanta. Případ je postoupen soudu s návrhem na nemajetkové vyrovnání a úhrady všech nákladů za soudní poplatky, včetně honoráře pro mého advokáta.

Seriozním novinářům zaručuji, že na požádání jim poskytnu fotografie zdarma, v plném rozlišení a bez vodoznaku. Jedinou podmínkou je uvedení zdroje (Muzeum zločinu) či osobní archív Miloslava Jedličky, tak jak vyžaduje zákon.

Vstup do muzea           Přehled exponátůJazyková úprava: Jan Zachrla, Česká Lípa
Jan Zachrla

© JUDr. Miloslav Jedlička