Tresty smrti v Československu
od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1989
Rok  vražda podle 
retribuč. 
dekretů
velezrada souběh 
velezrady 
a vyzvěd.
souběh 
velezrady 
a vraždy
ostatní 
trestné činy
celkem
1945   98         98
1946   361         361
1947 2 258       1 261
1948   20       3 23
1949 8 1 11 8 3   31
1950 6   18 23 10 1 58
1951 4   26 16 10 3 59
1952 9   9 28 16 2 64
1953 21   9 5 11 1 47
1954 13   4 4 4   25
1955 6   2 4 3   15
1956 8           8
1957 5     2     7
1958 13 1 2       16
1959 6   1     1 8
1960 6   1       7
1961 6           6
1962 10           10
1963 7           7
1964 7           7
1965 4           4
1966 8           8
1967 4           4
1968             0
1969             0
1970             0
1971 1           1
1972 5           5
1973 3           3
1974 1           1
1975 5           5
1976 1           1
1977             0
1978 1           1
1979 3         1 4
1980 4           4
1981             0
1982 2           2
1983 3           3
1984 1           1
1985 5           5
1986 3           3
1987 1           1
1988             0
1989 2           2
celkem 194 739 83 90 57 13 1176
Poslední poprava  v České republice byla vykonána 2. února 1989.
Poslední poprava na Slovensku byla vykonána 8. června 1989 (Štěfan Svitek)
**
Popravčí místnost v suterénu věznice Praha - Pankrác

zpět


*