Jaroslav Papež

Narozen 15. dubna 1942 - popraven 8. června 1967 v Praze

Jaroslav Papež

Jaroslav Papež 5. června 1966 v promítací kabině pražského kina Metro nejprve pohlavně zneužil 11letého Josefa Neumanna a krátce poté ho uškrtil provázkem. Kromě toho soudní lékaři napočítali na těle Josefa Neumanna 36 bodných ran nůžkami. Stalo se tak v průběhu filmového představení "Komisař Maigret zuří". V hledišti kina byla více jak stovka lidí.

Vražda malého chlapce se sexuálním motivem pobouřila celou tehdejší československou veřejnost. Soudu také došla v průběhu soudního líčení petice s 860 podpisy, žádající pro Jaroslava Papeže trest smrti...

Jaroslav Papež vychodil pouze 7 tříd základní školy s velmi špatným prospěchem. Na posledním vysvědčení měl čtyři nedostatečné. Po ukončení školní docházky se vyučil košíkářem. Třídní učitelkou byl hodnocen jako tichý a skromný. Přestože neměl kamarády, vůči ostatním spolužákům se choval přátelsky. V době činu měl 24 let. V kině Metro pracoval jako promítač.

Josef Neuman - oběť Jaroslava Papeže

Josef Neuman - oběť Jaroslava Papeže

V neděli 5. června 1966 v odpoledních hodinách vlákal Papež chlapce do promítací kabiny pod záminkou shlédnutí tehdy mládeži nepřístupného filmu. V průběhu filmu chlapce proti jeho vůli svlékl a začal osahávat. Pak vzal nůžky a chlapce ostříhal, což Papeže sexuálně vzrušovalo. Během osahávání a stříhání Papež několikrát ejakuloval. Pak dostal strach, že všechno vyjde najevo a začal chlapce nůžkami bodat do hlavy, krku, trupu a do oblasti genitálií. Chlapec se přitom bránil. Své vražedné jednání musel Papež na několik minut přerušit, protože doběhl filmový kotouč. Lidé začali v sále pískat a zřízenec kina na promítače neustále zvonil. V průběhu výměny filmých kotoučů se snažil těžce zraněný chlapec z kabiny odplížit. Po výměně kotouče Papež vzal provaz a chlapce uškrtil. Jeho tělo pak odtáhl do akumulátorové šachty pod promítací kabinou.

Projekční kabina, kde došlo k vraždě

Projekční kabina

V pozdních odpoledních hodinách začala matka Josefa Neumanna svého syna hledat. Dokonce zašla i do pasáže kina Metro a to v době, kdy byl její syn pohlavně zneužíván Papežem. Údajně chtěla vejít i do promítací kabiny, ale kabina byla zamčená... Ještě týž den oznámila pohřešování svého syna policii, která provedla rozsáhlé, leč bezvýsledné pátrání. Papež chodil do kina promítat ještě další tři dny po spáchané vraždě. Ve čtvrtek 9. června 1966 Papež již promítat nepřišel. Náhradní promítač pro podezřelý zápach v promítací kabině přivolal policii, která tělo chlapce našla v akumulátorovně zaházené různými předměty a starými filmovými plakáty.

O den později 10. června 1966 v ranních hodinách byl Papež při domovní prohlídce zadržen. Byl schován v primitivní skrýši pod hromadou prken na dvoře domku, ve kterém bydlel společně s matkou. Vraždu chlapce spontánně doznal. Sexuálních deliktů se Jaroslav Papež před vraždou v kině Metro dopustil několikrát.

Poprvé byl vyšetřován v září 1962 pro osahávání 10letého chlapce. V listopadu 1963 svlékl 12letého chlapce, kterého rovněž osahával a navíc ho bodal jehlou do ruky. O deset dnů později svlékl dalšího 10letého chlapce a pokusil se ho škrtit. Za tyto činy byl odsouzen v roce 1964 k trestu odnětí svobody ve výši jednoho roku s odkladem na tři léta. Protože bylo zjištěno, že se těchto činů dopouští pod vlivem alkoholu, byla mu nařízena i ústavní protialkoholní léčba. Papež v průběhu ústavní léčby s lékaři spolupracoval a navíc se choval vzorně. Proto mu byla ústavní léčba změněna na ambulantní.

Policejní fotografie Jaroslava Papeže

levy obrazek

V srpnu 1965, tedy necelý rok po podmíněném odsouzení a neukončené léčbě spáchal Papež pod vlivem alkoholu další sexuální delikty na dětech. Návrh na vazbu prokurátor odmítnul a nařídil pouze zkoumání duševního stavu v Psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích. Odtud byl propuštěn v březnu 1966 a 14. dubna téhož roku byl odsouzen k 8 měsícům vězení. K tomuto trestu mu byl připočten i předešlý jednoroční trest podmíněný, takže si měl ve vězení pobýt celkem 20 měsíců. Nástup trestu mu byl určen od 6. do 11. června 1966. Den před předpokládaným nástupem výkonu trestu Papež spáchal i svůj poslední a nejhorší skutek ve svém životě, za který dostal trest již absolutní - trest smrti.

© JUDr. Miloslav Jedlička