Brokové náboje

 

náboje do loveckých zbraní

          hladký vývrt brokové zbraně

fáze letu vystřeleného brokového náboje

Pro kriminalistiku jsou významné i produkty výstřelu - zplodiny střelného prachu

© JUDr. Miloslav Jedlička