Povýstřelové zplodiny a možnosti jejich využítí v kriminalistické praxi

Zkoumáním povýstřelových zplodin (nazývaných též vedlejšími zplodinami výstřelu) se zabývá a kriminalistická chemie, často ve spolupráci s kriminalistickou balistikou.

Pod pojmem povýstřelové zplodiny se rozumí:


výstřelové zplodiny

Mezi povýstřelové produkty patří:

Povýstřelové zplodiny ulpívají:


Na snímku jsou patrny dráhy povýstřelových zplodin
stojí za povšimnutí, že jsou rychlejší, než vystřelený náboj (obr. 2 - zvýrazněná střela)

Z chemického hlediska povýstřelové zplodiny zápalkové slože (označované jako GSR) obsahují olovo, antimon, cín, baryum, síru, případně vápník, křemík a další chemické prvky (podle "receptur" jednotlivých výrobců). V povýstřelových zplodinách se také objevují mikročástice pocházející z povrchu střely či mikročástice z nábojnice, které obsahují měď, nikl, zinek, železo, případně další kovy.

Částice povýstřelových zplodin

částice povýstřelových zplodin pod optickým mikroskopem

částice povýstřelových zplodin pod elektronovým mikroskopem

částice povýstřelových zplodin pod elektronovým mikroskopem

V kriminalistické praxi lze povýstřelové zplodiny využít ke třem účelům: Povýstřelové zplodiny se nejčastěji vyskytují: povýstřelová zplodina Zásady zajišťování povýstřelových zplodin z podezřelé osoby

Objektivní vyhodnocení povýstřelových zplodin a tím i procesní hodnotu takového důkazu ohrožuje nebo zpochybňuje kontaminace (přenesení) částic na podezřelého z jiných zdrojů (od samotných policistů, z oficiální střelnice a pod.).

Před odběrem povýstřelových zplodin je nutné zjistit, zadokumentovat a prověřit:

Poté teprve rozhodnout a určit: Metody zajišťování povýstřelových zplodin z podezřelé osoby


Povýstřelové zplodiny se zajišťují:

Zajištění povýstřelových zplodin se provádí pěti způsoby, přičemž se vhodný způsob volí podle místa zajišťování a podle charakteru snímaného vrchu.

terčíky s uhlíkovou adhezní vrstvou

terčíky s uhlíkovou adhezní vrstvou

Sada terčíků s uhlíkovou adhezní vrstvou a rukavicemi

Jednotlivé terčíky a jiný druh sady


Porovnávací vzorky povýstřelových zplodin

K vyhodnocení zajištěných povýstřelových zplodin, které umožňují druhovou identifikaci (výrobce či druh střeliva) je nutné zajistit porovnávací materiál. Půjde zejména o:


© JUDr. Miloslav Jedlička  

zpět do balistiky

do menu