Kriminalistická balistika 

 

 Kriminalistická balistická expertiza vychází z poznatků balistiky, nauky o zbraních a střelivu a kriminalistické mechanoskopie. Účinně napomáhá při vyšetřování případů, při kterých bylo použito ruční střelné palné zbraně.

Historická data:

 • 12. stol. V Číně byl poprvé použit střelný prach
 • kolem 1500 Da Vinci navrhl spirálově rýhované hlavně
 • 1664 Angličan Hill obdržel patent na revolver
 • 1835 Samuel Colt (1783 - 1862) si dal patentovat bubínkový revolver a zahájil velkovýrobu
 • 1861 Richard Gatling vynalezl kulomet
 • 1883 Hiram Stevens Maxim sestrojil kulomet, který používal zpětného nárazu k opětovnému nabití zbraně

Průkopníci kriminalistické balistiky:

 • Hans Gross, profesor univerzity ve Štýrském Hradci založil v roce 1912 Kriminalistický ústav, který k identifikaci věcí využíval výhradně metody přírodních věd.
 • Charles Edward Wait, americký kriminalista, který k účelům identifikace zbraní položil základ k největší sbírce zbraní světa. Sám, ač těžce nemocen shromáždil 1.500 modelů zbraní z USA a Evropy, včetně prototypu prvního bubínkového revolveru Samuela Colta. Sbírku vlastní FBI Washington.
 • Calvin Goddard, původním povoláním lékař kardiolog, objasnil a usvědčil na základě vědecké balistiky pachatele masové vraždy na den sv. Valentina 14.2.1924 v Chicagu zorganizovanou Al Caponem.

Fotografie deformované střely (foto KÚ)
Deformovaná střela

Kriminalistická balistika zkoumá:
 • zbraně, zejména střelné zbraně a jejich součásti
 • střelivo, komponenty střeliva a produkty výstřelu
 • účinnost zbraní a střeliva
 • identifikaci zbraní podle vystřelených nábojnic a střel
 • objekty a okolnosti související se střelbou
 • zda se zbraní nebyl spáchán dosud neobjasněný trestný čin

Zkoumáním zbraní, nábojnic a střel souvisejících se zločinem se zabývá Kriminalistický ústav Praha a specializovaná pracoviště jednotlivých správ policie. Kriminalistický ústav vede - kromě sbírky zbraní k identifikačním účelům - i sbírku nábojnic a střel z dosud neobjasněných trestných činů. Sbírka byla založena v roce 1945 a ročně jsou tímto způsobem objasněny 2 - 3 případy ročně.


Hromadná vražda v garáži - Chicago foto z místa činu masové vraždy v Chicagu dne 14.2.1924

Mezi státy, které omezují či neumožňují nošení střelných zbraní patří Velká Británie, Austrálie (po tragických případech hromadných vražd psychicky labilními pachateli) a Kanada. Zákony o nošení zbraní zpřísnily v roce 1997 Rakousko a Spojené státy americké tzv. Bradyho zákonem.

ilustrační obrázky italské fy Beretta

Chcete vědět, kdo je nejproslulejším konstruktérem na světě ?

Ano
Ne