*
*
*
*
*

Kriminalistika


Navštívili jste stránky o zločinu ve všech jeho formách. Snahou autora stránek je objektivně informovat o nebezpečí zločinu a nutnosti účinné obrany proti němu. Jsou také určeny těm novinářům, kteří v každém kriminálním případě vidí jen senzaci, spekulují s informacemi a důkazy a tím zpochybňují uznávané kriminalistické metody a postupy.

Autor těchto stránek děkuje panu Janu Hvižďákovi ze Slovenska za poskytnutí prostoru na svém serveru.


Upozornění: Autor stránek, pan JUDr. Miloslav Jedlička zemřel. Tyto stránky ale budou dostupné i nadále. Viz odkaz

Muzeum zločinu Časopis Kriminalistika
Společnost pro kriminalistiku Kriminalistika a příbuzné obory
Zajímavosti z kriminalistiky

The Museum of Crime Museum des Verbrechens

**
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
                                                                                                                                                                                        logo NK