Muzeum zločinuDůležité upozornění!Mnohé exponáty Muzea zločinu obsahují autentické fotografie z míst trestných činů, včetně fotografií obětí, které působí otřesně. Proto není doporučeno vstupovat do muzea osobám mladším 18 let a osobám citlivým na násilí a brutalitu.

Správce muzea se zároveň omlouvá všem příbuzným obětí zločinů, jejichž osudové příběhy jsou v muzeu vystaveny. Bez těchto příběhů však nelze poukázat na krutou a nebezpečnou podstatu zločinu, která se může kdykoliv dotknout každého návštěvníka tohoto muzea.

Brutalita a násilí mi vadí. Chci odtud pryč !

Právní upozornění

Veškeré materiály uveřejněné na těchto stránkách byly vytvořeny pro výuku mladých policistů a v žádném případě nejsou určeny pro komerční využití. Jakékoliv kopírování obrázků, fotografií a textů bez souhlasu autora stránek bude považováno jako porušování autorských práv ve smyslu trestního zákoníku, případně jiných právních norem vztahujících se k autorskému zákonu.

Z důvodů bezostyšného vykrádání fotografií z Muzea zločinu redaktory časopisu KRIMI-REVUE PhDr. Luďkem Příhodou, Martinem Skýpalem, Evou Peňázovou (viz Muzeum zločinu - Zločinecké cejchy a znamení) a obrazovým redaktorem BcA. Jaroslavem Karfusem byly fotografie označeny textem "www.kriminalistika.eu". Jen v srpnovém čísle tohoto časopisu z roku 2011 bylo totiž uveřejněno celkem 27 fotografií z Muzea zločinu. Tím je zaručeno, že ani jedna fotografie z Muzea zločinu nebude těmito redaktory ukradena.

Seriozním novinářům zaručuji, že na požádání jim poskytnu fotografie zdarma, v plném rozlišení a bez vodoznaku. Jedinou podmínkou je uvedení zdroje (Muzeum zločinu), či osobní archív Miloslava Jedličky, tak jak vyžaduje zákon.

Vstup do muzea           Přehled exponátůJazyková úprava: Jan Zachrla, Česká Lípa
Jan Zachrla

© JUDr. Miloslav Jedlička