inspektor praporčík Mgr. Pavel Vršovský

narozen 28.2.1977
DI - skupina dopravních nehod, Pardubice

inspektor praporčík Mgr. Pavel Vršovský

Dovolte mi, abych se Vám představil. Jsem bývalým studentem JUDr. Miloslava Jedličky a autorem anglické mutace Muzea zločinu. S JUDr. Jedličkou jsem se seznámil na podzim roku 2004, kdy jsem, jako čerstvě do služebního poměru přijatý policista, nastoupil studium základní odborné přípravy na tehdy ještě Střední policejní škole MV v Brně. Setkání s ním bych označil jako pro mě zásadní, protože to byl právě dr. Jedlička, kdo podnítil můj další zájem o kriminalistiku, ale přivedl mě, kupříkladu, i zpět k fotografování a tak, když mi nabídl spolupráci na svém Muzeu zločinu, zejména na jeho anglické verzi, bez váhání jsem tuto nabídku přijal. Jedním z důvodů bylo přesvědčení, které sdílím s tvůrcem muzea a sice nutnost přiblížit lidem na skutečných případech nebezpečí zločinu.

Hlavním důvodem, proč jsem se pro naši spolupráci rozhodl, je ale snaha po zviditelnění, v dobrém smyslu slova, tohoto unikátního projektu, jímž je vzdáván hold všem policistům, kriminalistům, státním zástupcům a soudcům a jímž dokazuje, že česká kriminalistika náleží mezi ty nejlepší a to nejen na evropském kontinentě, prezentuje kriminalistické metody, postupy a operace používané v České republice, jež jsou bez výjimky srovnatelné s metodami, postupy a operacemi používanými policií v kterékoli vyspělé zemi a činí tak s mimořádným elánem, zapálením pro věc a samozřejmou profesionalitou. A proto jsem rád, že i já mohu vzdát hold výše jmenovaným a prezentovat jejich znalosti, dovednosti a výsledky za hranicemi České republiky.


S pozdravem

praporčík  Mgr. Pavel Vršovský

telefon zam: 974 566 254
mobil:            604 562 078