Pitevní dokumentace balistických stop

 


Lékařský předtisk ke grafickému znázornění poranění


Fotografická dokumentace směru (úhlu) střely


Směr střelby na lebku. Střely vedené na lebku z různých úhlů svědčí o tom, že byly   vypáleny v době, kdy poškozený ležel na zemi. Střelec při střelbě měnil svoje stanoviště.
(Nález lebky v Kambodži)

Kontakt zbraně s pokožkou. Je-li zbraň přiložena k tělu, při výstřelu zanechá na pokožce stopy profilu hlavně (dva různé případy)

 

© JUDr. Miloslav Jedlička