Americká policie představuje největší a nejviditelnější součást systému trestní spravedlnosti. Má za úlohu uplatňovat zákon a udržovat pořádek. Počátek moderního řízení státní policie v USA sahá do roku 1905, kdy byla založena Pensylvánská státní policie. Byla první státní složkou, jejíž velitel měl rozsáhlé administrativní kompetence. Od samého počátku to byl uniformovaný sbor. Měl zavedený systém ústředí a rozvětvených stanic, jako operačních základen. Hlídkoval po celém státě, včetně nejvzdálenějších venkovských oblastí. V následujících letech zakládaly státní policii podle pensylvánského modelu další státy a v r. 1925 již byla formálně založena na většině území USA.

Policista s motocyklem Policista z roku 1918
Uniformovaní policisté byli zpočátku neozbrojeni (foto kolem roku 1918)
V současnosti má každý stát vlastní policejní aparát, a ačkoliv se struktura a funkce státních policejních organizací poněkud liší, všechny plní některé dopravní a vyšetřovatelské úkoly federální policie, jakož i některé hlídkovací úkoly místní policie. Kromě rutinního hlídkování a řízení dopravy poskytují celou škálu podpůrných služeb, včetně specializovaných jednotek, které vyšetřují těžší zločiny, zpravodajských jednotek, které vyšetřují činnost organizovaného zločinu, jednotky, které se zabývají mladistvými, kriminalistické laboratoře a počítačové sítě po celém státě, sloužící ke sběru informací.
 
 
 

Policejní anton
 

 

 

 

 

 

 

Jedno z prvních policejních vozidel

Policejní "anton" často sloužil jako služební autobus (1922)

Současný úřad šerifa a jeho povinnosti jsou ve většině států odvozeny od ústavystátu, nebo státního zákona. Šerif je hlavní policejní důstojník ve svém okresu a jeho kompetence se vztahuje na celý okres. Ve většině jurisdikcí má úřad šerifa tři hlavní povinnosti. Za prvé, poskytuje okresu policejní služby. Za druhé, spravuje okresní vězení a přijímá vězně nacházející se v různých stádiích trestního řízení, nebo kteří čekají na převoz do státní věznice. Za třetí, jako představitel okresního soudu poskytuje šerif zaměstnance, kteří slouží jako soudní úředníci, dopravuje obviněné a vězně do soudní síně a zpátky do vězení. Je činný v občansko-právních úkonech, jako je vydávání rozvodových listin, předvo lání k soudu, provádí soudem nařízené konfiskace, zasílá oznámení o soudním vystěhování, zabavuje majetek, spravuje a prodává propadlé hypotéky.

Chicagský policejní sbor Členové policejního sboru v Chicagu (1922)  

Do kompetence americké státní policie - stejně jako v České republice - spadá dozor nad dodržováním zákonů, upravujících provoz motorových vozidel na veřejných cestách a dálnicích, kontrola alkoholických nápojů a znečišťování životního prostředí. Navíc kontroluje i veškeré závodní dráhy.
Hlídkový vůz (1924)
Policista na koni Policista s koněm

Kůň byl od nepaměti v trvalém inventáři ame- rické policie (New York (1940)

V USA dále existují pomocné policejní sbory a dobrovolné policejní zálohy. Pomocné policejní sbory jsou složené z civilistů-dobrovolníků, kteří spolupracují s policií. Dohled nad jejich činností vykonává přímo policie, jsou vycvičeni a mají uniformy. Pomocné policejní sbory nemají však potřebné donucovací pravomoci a nejsou ozbrojeny.
Newyorský policista (1940)

newyorský policista na motocyklu (zima 1940)

Dobrovolné policejní zálohy jsou ozbrojené a uniformované skupiny s podobným právy, jako mají policisté v činné službě. K tomu, aby se někdo stal policistou v záloze, musí projít fyzickými a psychologickými testy a současně musí absolvovat požadované penzum teoretické a praktické přípravy.

Městský policista v Trentonu (1970) Policista z Trentonu (1970)

Policejní odznak - New York
Znak newyorské státní policie
Malá galérie amerických policistů, kteří při výkonu služby položili své životy

o stránku zpět                                                                do menu