Henricus Antonius van Meegeren

Narozen 10. října 1889 v Deventeru (Holandsko) - zemřel 30. prosince 1947

Henricus Antonius van Meegeren

Van Meegeren je označován jako geniální padělatel holandského mistra Jana Veermera van Delf (1632-1675). V jeho stylu a stejnou technikou vytvářel nové obrazy, které odborníci považovali za dosud neznámé originální práce slavného malíře. Van Meegeren musel po II. světové válce před soudem pracně dokazovat, že je padělatelem Veermerových obrazů. Byl totiž obviněn ze spolupráce s nacisty, protože jeden padělaný obraz prodal vysokému německému pohlaváru - maršálu Göringovi. Odborníci však tvrdili, že jde o pravé Veermerovo dílo a tedy i součást holandského kulturního dědictví, které Van Meegeren předal nepřátelskému Německu...

Van Meegeren se narodil v nizozemském Deventeru. Fakultu architektury na univerzitě v Delfu nedokončil, protože se více věnoval malování než studiu. Začal se živit jako malíř a když mu bylo 27 let poprvé veřejně vystavil svá díla.

Vlastní styl malíře Van Meegerena

Meegerenův vlastní malířský styl

Zpočátku byly jeho práce přijímány s určitým uznáním, avšak po čase byl odbornou kritikou i veřejností zcela odmítnut. Ctižádostivý Van Meegeren, který toužil po uznání a poctách se přesto rozhodl dokázat, že je skutečným mistrem. Prostředkem k tomuto cíly se staly umělecká falza...

Celkem 5 let studoval techniku malování, složení barev a přípravu pláten starých mistrů, aby konečně v roce 1937 zahájil práci na plátně, nazvaném Kristus v Emauzích ve stylu Jana Veermera. Po jeho dokončení byl obraz prodán jako originál rotterdamskému Boymans Museum za 58.000 liber...

V roce 1945 objevila Spojenecká vojenská komise pro umění v solném dole Alt-Aussee nedaleko Salzcburgu celou řadu obrazů, ukořistěných v průběhu války nacisty. Byl mezi nimi i obraz Kristus a cizoložnice identifikovaný jako dílo holandského mistra Van Veermera. Dalším pátráním bylo zjištěno, že obraz v roce 1942 prodal prostřednictvím několika osob říšskému maršálovi Göringovi holandský obchodník s uměním Van Meegeren...

Van Meegerenův padělek Kristus a cizoložnice, prodaný německému maršálovi

Kristus a cizoložnice

Na základě těchto zjištění byl Van Meegeren obviněn z nezákonného prodeje národního pokladu. Protože se tak stalo za okupace Holandska, bylo mu obvinění rozšířeno o kolaboraci s nacisty... Padělek Kristus a cizoložnice byl prodán za tehdejších 1,650.000 holandských stříbrných mincí, což byla nejvyšší cena, jaká kdy byla za padělek vyplacena. Ekvivalentní cena v anglické měně činila 4,000.000 liber...

Van Meegeren po zatčení a obvinění z uvedených zločinů odmítal vypovídat. Po šesti týdnech mlčení podlehl depresi a uvedl, že obraz Kristus a cizoložnice je padělek, který sám vytvořil a přiznal se i k dalším falzům. Policie jeho přiznání nevěřila, zvláště když řada znalců padělky prohlásila za pravé. Byl proto polici vyzván, aby ve vězení namaloval nějaký obraz ve stylu Veermera. Během dvou měsíců vytvořil plátno Mladý Ježíš učí mudrce v chrámu. Barvy si Van Meegeren připravoval sám, podle starých receptur. Aby plátna získala starou patinu, zapékal je v kuchyňské troubě na určitou teplotu. V některých případech maloval na stará plátna bezvýznamných umělců.

Samotný proces vyvolal senzaci. Van Meegeren se stal v očích veřejnosti hrdinou, který si tropí výsměch z uměleckých kruhů. Mnohé kritiky, kteří prohlašovali jeho padělky za pravé, znemožnil. Jako polehčující okolnost byla při vynášení rozsudku vzata v úvahu skutečnost, že dokázal podvést i jednoho z nejvýznamnějších nacistických pohlavárů. Nakonec byl odsouzen na 1 rok vězení. Královna Juliana se chystala jednoho z největších světových padělatelů omilostnit. Ten však mezitím - 30. prosince 1947 - zemřel na srdeční selhání.

Dnes mají padělky Van Meegrena vysokou hodnotu. V roce 1997 byl jeho padělek Ježíš v chrámu diskutující s židovskými učenci prodán za téměř jeden milión korun (58.000,- guldenů)...

© JUDr. Miloslav Jedlička